اندودانتیکس

فیلتر با قیمت

رنگ

مارک های تجاری

ما 99 محصول برای شما پیدا کردیم

فیلتر
تصویر
فروش
جدید

سمان GC

تماس بگیرید
تصویر
فروش
جدید

kfile 15-40 کوتاه

2050000 تومان
تصویر
فروش
جدید

فایل روتاری گلد SX

4800000 تومان
تصویر
فروش
جدید

فایل روتاری گلد S1

4800000 تومان
تصویر
فروش
جدید

فایل روتاری گلد S2

4800000 تومان
تصویر
فروش
جدید
تصویر
فروش
جدید

آرسی پرپ

تماس بگیرید
تصویر
فروش
جدید

اسید اچ جامبو

تماس بگیرید
تصویر
فروش
جدید

فرموکروزول

تماس بگیرید
تصویر
فروش
جدید

کلرفرم

تماس بگیرید
تصویر
فروش
جدید

اوژنول

تماس بگیرید
تصویر
فروش
جدید
تصویر
فروش
جدید

محلول EDTA

تماس بگیرید
تصویر
فروش
جدید

محلول فرمالین

تماس بگیرید
تصویر
فروش
جدید

سیلر رزینی

تماس بگیرید
تصویر
فروش
جدید

ژل اسید اچ پرسلن

تماس بگیرید
تصویر
فروش
جدید

ژل بی حسی موضعی

تماس بگیرید
تصویر
فروش
جدید

گوتا 2% سایز 15

تماس بگیرید
تصویر
فروش
جدید

گوتا 2% سایز 20

1850000 تومان
تصویر
فروش
جدید

گوتا 2% سایز 25

1850000 تومان
تصویر
فروش
جدید

گوتا 2% سایز 30

1850000 تومان
تصویر
فروش
جدید

گوتا 2% سایز 35

1850000 تومان
تصویر
فروش
جدید

گوتا 2% سایز 40

1850000 تومان
تصویر
فروش
جدید

گوتا 2% سایز 15 - 40

تماس بگیرید
تصویر
فروش
جدید

گوتا 2% سایز 45 - 80

تماس بگیرید
تصویر
فروش
جدید

کن کاغذی 2% سایز 20

تماس بگیرید
تصویر
فروش
جدید

کن کاغذی 2% سایز 15

تماس بگیرید
تصویر
فروش
جدید

کن کاغذی 2% سایز 25

تماس بگیرید
تصویر
فروش
جدید

کن کاغذی 2% سایز 30

تماس بگیرید
تصویر
فروش
جدید

کن کاغذی 2% سایز 35

تماس بگیرید
تصویر
فروش
جدید

کن کاغذی 2% سایز 40

تماس بگیرید
تصویر
فروش
جدید

کن کاغذی 2% سایز 15-40

تماس بگیرید
تصویر
فروش
جدید

کن کاغذی 2% سایز 45-80

تماس بگیرید
تصویر
فروش
جدید
تصویر
فروش
جدید

لنتولو Lentulo Paste Filler

تماس بگیرید
تصویر
فروش
جدید

پلاگر Plugger Finger

تماس بگیرید
تصویر
فروش
جدید

گیتس طول ۳۲ Gates Drills

تماس بگیرید
تصویر
فروش
جدید

گیتس طول ۳۲ Gates Drills.

تماس بگیرید
تصویر
فروش
جدید

گیتس طول ۳۲ Gates Drills..

تماس بگیرید
تصویر
فروش
جدید

گیتس طول ۳۲ Gates Drills...

تماس بگیرید
تصویر
فروش
جدید

فایل روتاری Retreatment.

تماس بگیرید
تصویر
فروش
جدید

K فایل طول ۳۱ K File

تماس بگیرید
تصویر
فروش
جدید

K فایل طول ۲۵ K File

تماس بگیرید
تصویر
فروش
جدید

K فایل طول ۲۵ K File/

تماس بگیرید
تصویر
فروش
جدید

K فایل طول ۲۵ K File//

تماس بگیرید
تصویر
فروش
جدید

K فایل طول ۲۵ K File..

تماس بگیرید
تصویر
فروش
جدید

K فایل طول ۲۵ K File...

تماس بگیرید
تصویر
فروش
جدید

K فایل طول 31 K File./

تماس بگیرید
تصویر
فروش
جدید

H فایل طول ۲۵ H File

تماس بگیرید
تصویر
فروش
جدید

C فایل طول ۲۵ C File

تماس بگیرید
تصویر
فروش
جدید

لاستیک رابردم Dental Dam

تماس بگیرید
تصویر
فروش
جدید

پروب کانال Canal Probe

تماس بگیرید
تصویر
فروش
جدید

سم سمنت CEM Cement

تماس بگیرید
تصویر
فروش
جدید
تصویر
فروش
جدید
تصویر
فروش
جدید

اوژنول ۳۰ میل Eugenol

تماس بگیرید
تصویر
فروش
جدید

اوژنول ۱۸ میل Eugenol

تماس بگیرید
تصویر
فروش
جدید

اوژنول ۱۲۰ میل Eugenol

تماس بگیرید
تصویر
فروش
جدید

سیلر رزینی RCS Beta RCS

تماس بگیرید
تصویر
فروش
جدید

کلروفرم Chloroform

تماس بگیرید
تصویر
فروش
جدید

کلروفرم Canasol Chloroform

تماس بگیرید
تصویر
فروش
جدید

کن کاغذی ۴٪ Paper Points

تماس بگیرید
تصویر
فروش
جدید

کن کاغذی ۲٪ Paper Points

تماس بگیرید
تصویر
فروش
جدید

کن کاغذی Paper Points

تماس بگیرید
تصویر
فروش
جدید

کن کاغذی ۲٪ Paper Points/

تماس بگیرید
تصویر
فروش
جدید

فرز Mak

390000 تومان
تصویر
فروش
جدید

فایل روتاری s1

3840000 تومان
تصویر
فروش
جدید

گوتا 20 - 6 درصد

2800000 تومان
تصویر
فروش
جدید

اوژنول لوتوس

190000 تومان
تصویر
فروش
جدید

سمان zoe لوتوس

290000 تومان
تصویر
فروش
جدید

پودر زینک لوتوس

110000 تومان
تصویر
فروش
جدید

پودر کلسیم لوتوس

110000 تومان
تصویر
فروش
جدید

محلول edta لوتوس

148000 تومان
تصویر
فروش
جدید

cfile- سایز 10

195000 تومان
تصویر
فروش
جدید

لنتولو-25

370000 تومان
تصویر
فروش
جدید

لنتولو-30

370000 تومان
1 2 3 4

ارسال رایگان

حمل و نقل رایگان در سراسر جهان

پشتیبانی 24/7

24 ساعت شبانه روز با ما تماس بگیرید

پرداخت های امن

محافظت از پرداخت

بازگشت آسان

سیاست بازگشت ساده